loading...

دل شکسته

بازدید : 59
جمعه 21 شهريور 1399 زمان : 17:43

روش هاي جمع بندي کنکور

3x5a_e2.png

) جمع بندي کنکور چيست و از کي شروع ميشود؟

بسياري از بچه ها از دوران جمع بندي مي ترسند. آنها فکر مي کنند وقتي نام نتيجه گيري فرا مي رسد ، به اين معني است که مدت زمان کوتاهي تا امتحان سراسري باقي مانده و نتايج آزمون سراسري مشخص شده است و آن همين است! در صورتي که اصلاً اينگونه نباشد که دوره جمع بندي دوره اي حدود دو ماه از ابتداي ارديبهشت است تا کنکور شروع مي شود و ادامه مي يابد.

دليل اينکه همه مي گويند اين دوران بسيار طلايي است و همه تأکيد زيادي بر آن مي کنند ، اين است که بهره وري شما در اين دوره بسيار زياد است و اگر برنامه مطالعه خوبي داريد ، مي توانيد موقعيت خود را به راحتي تغيير دهيد.

بهترين منابع براي جمع بندي درس ها در کمترين زمان پکيج هاي 6040 حرف آخر هست.

دواطلب هاي زيادي بوده اند که نمرات خوبي کسب کرده اند ، اما به دليل اينکه در دوره جمع بندي از روش جمع بندي آزمون سراسري استفاده نکردند ، با افت سطح روبرو شدند و برعکس ، دانش آموزاني بودند که از نظر تحصيلي وضعيت خوبي ندارند ، اما با روش آنها در پايان امتحان ورودي پيشرفت بسيار خوبي داشته اند

به طور خلاصه ، در دوره جمع بندي، آنچه را که قبلاً خوانده ايد مرور کرده و بازيابي مي کنيد. اين کار در فواصل زماني مختلف و به روش هاي مختلفي انجام مي شود که در زير با جزئيات صحبت خواهيم کرد.

) ? اقدام مهم براي دوره جمع بندي کنکور

در اين بخش مي خواهيم در مورد ضروريات دوره جمع بندي صحبت کنيم. ما اين بخش را در 4 مورد بررسي مي کنيم.

اول: مرور کردن

مهمترين چيز در طول دوره جمع بندي بررسي مواردي است که شما قبلاً خوانده ايد ، روش بررسي دوره جمع بندي همان زمان بقيه است و تنها تفاوت اين است که مدت زمان جمع و جور و حجم درس ها است.

دوم: آزمون هاي شبيه ساز منزل

از پايان ماه فروردين، بهتر است تست هاي شبيه سازي را در خانه شروع کنيد. يکي از الزامات روش خلاصه آزمون ورودي همان تست هاي شبيه سازي است. بسياري از کودکان از اين موضوع مي ترسند و وقتي از آنها مي پرسيم چرا ، آنها مي گويند: ما هنوز درس را تمام نکرده ايم و نبايد به امتحان برويم.

اين ايده کاملاً اشتباه است. براي شروع اين آزمون ها نيازي به تمام مراحل درسي را نداريد. هدف از حل اين تست ها پيدا کردن نقاط ضعف و تقويت آنها و مرور مباحثي است که شما آنها را مي شناسيد. دارد. بنابراين اين موضوع را به هيچ وجه ناديده نگيريد.

سوم: امتحانات جامع چهره به چهره در طول جمع بندي امتحانات حضوري را از دست ندهيد. برخي داوطلبان در اين دوره به دليل نگراني از کمبود وقت ، در اين آزمونها شرکت نمي کنند تا بتوانند در تخيل خودشان بيشتر تحصيل کنند! اگر اين تفکر صحيح نيست و شما بايد در طي دوره خلاصه اين مهارت هاي آزمون چهره به چهره را انجام دهيد تا مهارت هاي آزمون گيري خود را نيز تقويت کنيد ، همچنين با تجزيه و تحليل اين تست ها نقاط قوت و ضعف خود را پيدا خواهيد کرد و مي توانيد يک برنامه ريزي مناسب داشته باشيد ، نقاط ضعف خود را تقويت کرده و نقاط قوت خود را حفظ کنيد ، در مقاله بعدي ما تمام تست هاي آزمون را مرور کرده ايم و گفتيم شرکت در 4 مرحله از آزمونهاي ارزشيابي براي نتيجه گيري ضروري است.

چهارم: آمادگي رواني و خودشناسي علمي

در پايان ، شما بايد به خود شناسي برسيد. شما بايد هر رويدادي را که ممکن است باعث شود شما دچار اضطراب و استرس و نگراني نشويد و تمرکز خود را از دست بدهيد ، شناسايي کنيد و با تمرين در طول مدت بسته براي آنها آماده شويد. به عنوان مثال ، اگر وجود هرگونه صدا شما را منحرف مي کند ، سعي کنيد در تست هايي که حل کرده ايد به صورت آزمايشي و شبيه سازي شده ، شرايطي را فراهم کنيد تا فضاي کاملاً ساکت و آرام نباشد ، با اين کار ، به تدريج عادت مي کنيد که حفظ کنيد. تمرکز شما با وجود صدا همچنين ، خود را براي همه اتفاقات بد و حتي وحشتناک جلسه آزمون ورودي آماده کنيد. شما بايد تجسم کنيد که اگر اين اتفاق بيفتد ، آيا مي توانم از نظر ذهني جلسه را کنترل کنم؟ اين مهارت با تکرار ، تمرين و تقويت روحيه و شجاعت به دست مي آيد

همچنين بايد درک کاملي از خود و توانايي خود در حل سوالات داشته باشيد. به عنوان مثال ، بر اساس مباحثي که مطالعه کرده ايد ، بايد پيش بيني تعداد سؤالي را که مي توانيد در آزمون ورودي حل کنيد ، داشته باشيد. با انجام اين کار مي توانيد در جلسه آزمون ورودي انتخاب کنيد و در نتيجه باعث اتلاف وقت نمي شويد و در جلسه امتحان با برنامه و دانش عمل خواهيد کرد. شما همچنين از استرس خلاص شده و موقعيت ها را راحت تر مديريت مي کنيد. براي آسانتر کردن اين پيش بيني ، حتماً مقاله بودجه را براي سؤالات آزمون ورودي بخوانيد. خلاصه ، براي خودتان تعيين کنيد که مثلاً چه تعداد از 25 سؤالي را که مي خواهم در درس ادبيات به آنها پاسخ دهم؟

با پکيج هاي 6040 موسسه حرف آخر مي تونيد تو 100 روز همه درس هاتون رو تموم و مرور بکنيد.

) معرفي ? روش جمع بندي کنکور

خب به مهم ترين بخش از مقاله رسيديم. در اين بخش مي خواهيم دو روش براي جمع بندي آزمون ورودي معرفي کنيم که اجراي اين روش ها براي دو ماه آخر دوره جمع است. اگر به خاطر داريد ، در ابتداي اين مقاله گفتيم که دوره جمع بندي از ماه ارديبهشت آغاز مي شود و تا کنکور ادامه مي يابد. اما نحوه کار در ماه اول متفاوت است و شما هر دو مطالب قبلي را مرور مي کنيد و مي توانيد مطالب جديد را بخوانيد. البته بهتر است تحصيلات دروس عمومي را تا پايان فروردين به پايان برسانيد. به اين ترتيب امتحانات جامع عمومي را از ماه مه شروع مي کنيد و در کنار حل امتحانات ، اين دروس را مرور مي کنيد.

روش اول: روش آزمون هاي سه روز يک بار

در اين روش شما بايد يکي از امتحانات ورودي سالهاي گذشته را در فواصل سه روزه در شرايطي مانند شرايط کنکور قبول کنيد. اين کار به تيمي از روزها نياز دارد. سپس در نيمه دوم روز بايد آزمايش را تحليل کرده و نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کنيد. براي انجام اين کار ، بايد يک کتابچه داشته باشيد و به هر تست يک صفحه اختصاص دهيد. براي هر آزمون بايد يک جدول تهيه کنيد و فصل ها و مباحث هر درس را مشخص کنيد. پس از حل تست ، مي فهميد که مباحث مورد نياز براي بررسي ، براي کدام مباحث براي حل تست هاي بيشتر ، کدام مباحث براي حذف کلي ، و کدام مباحث براي دوباره خواندن است. به عبارت ديگر ، اين وظيفه دو روز آينده شما را تعيين مي کند

اکنون براي دو روز ديگر برنامه اي بنويسيد و مطالعه خود را شروع کنيد. البته بايد بدانيد که اين يک معجزه نخواهد بود و پس از حل يک تست و دو روتر عيب يابي ، تمام نقاط ضعف شما برطرف مي شود. بايد صبور باشيد و سعي کنيد در هر دو روز مدتي را صرف مطالعه و بررسي هر درس کنيد. به عبارت ديگر ، حل اين تست ها هر سه روز يکبار منجر به مطالعه شما خواهد شد. توجه داشته باشيد که براي برخي از مباحث شما بايد بطور معمول و روزانه برنامه ريزي کنيد. به عنوان مثال ، اگر پس از حل يک آزمون ، به اين نتيجه رسيديد که در حل تست هاي تمايل معنايي مشکل داريد ، بايد شامل حداقل آزمون تمايل معنايي در برنامه روزانه خود تا امتحان ورودي باشيد.

با همان روش خلاصه کردن امتحان ورودي ، مي توانيد به روش ديگري براي مطالعه دروس عمل کنيد. به جاي اينکه همه دروس را به صورت موازي اجرا کنيد ، مي توانيد فقط در طول دو روز که مي خواهيد مطالعه کنيد ، فقط يک درس برنامه ريزي کنيد. به عنوان مثال روز شنبه و نيمه اول روز امتحان ورودي را حل مي کنيد و در نيمه دوم روتر آن را آناليز مي کنيد و براي دو روز آينده برنامه ريزي مي کنيد.

برنامه شما فقط مي تواند شامل زيست شناسي سال 10 باشد. اين بدان معني است که در طي دو روز آينده ، شما فقط زيست شناسي سال دهم را مرور ، بازيابي و عيب يابي خواهيد کرد. شما تست هاي استرس و سال دهم اتر را حل مي کنيد ، آنها خودشان را آزمايش مي کنند. به عبارت ديگر ، با اين روش جمع بندي آزمون ورودي، تخيل شما از کل زندگي سال دهم خلاص مي شود

اين روش دوري از نتيجه گيري در امتحان ورودي به چه کسي پيشنهاد مي کند؟

اين روش جمع بندي امتحان ورودي يعني هر سه روز يک بار به کساني که مطالب را نخوانده اند و تمام کتاب ها را کامل نکرده اند توصيه مي شود. همچنين داوطلباني که تست هاي زمان تست کمتري را در طول سال حل کرده اند ، به عبارتي مهارت لازم براي شرکت در آزمون را ندارند. همچنين بسياري از داوطلبان در تست هايي که به صورت موضوعي به صورت موضوعي حل مي کنند ، خوب عمل مي کنند ، اما در آزمون ها ، نمي توانند درصد خوبي کسب کنند.

روش دوم: روش آزمون هاي پنج روز يک بار

اين روش جمع بندي آزمون ورودي بر اساس خلاصه ها و حاشيه نويسي هاي شما است. در اين روش شما طبق آزمون نمي رويد و هر درس را جداگانه و کاملاً خلاصه مي کنيد. به عبارت ديگر ، در يک دوره زماني کوتاه ، با استفاده از خلاصه ها و حاشيه نويسي هاي خود ، شما يک درس کامل را مطالعه مي کنيد ، تست هاي داراي برچسب را حل مي کنيد ، آزمون هاي جامع آن درس را حل و بررسي مي کنيد. و بعد به درس بعدي مي رويد

به عنوان مثال ، در چهار تا پنج روز ، شما کليه فيزيک را با خلاصه خود مرور مي کنيد ، و سپس برخي از تست هاي فيزيک داراي برچسب خود را مرور و دوباره حل مي کنيد. اين مي تواند سه روز تا سه روز و نيم طول بکشد. در مرحله بعد ، به مدت نيم روز تا يک روز ، آزمون هاي جامع دروس فيزيک را حل خواهيد کرد. براي اين کار مي توانيد از منابع خلاصه استفاده کنيد

دورخيز اين روش جمع بندي کنکور را به چه کساني پيشنهاد مي کند؟

اين روش براي کساني است که مهارت هاي تست را مي دانند و در زمينه تست حرفه اي هستند و همچنين هيچ چيز جديدي براي مطالعه ندارند و قبلاً همه مطالب را خوانده اند ، بررسي هاي به موقع انجام داده اند ، به عبارتي بر روي کليه مطالب حاکم است. همانطور که گفتيم اين روش مبتني بر جمع بندي و حاشيه نويسي است. بنابراين براي استفاده از آنها براي بررسي ، بايد خلاصه ها و يادداشت هاي کاملي را در اختيار داشته باشيد

) تذکرات مهم دوره جمع بندي کنکور

تا کنون ، ما به برخي از کارهاي و نکاتي از دوره خلاصه ذکر کرده ايم ، اما در اينجا ما اين کارها را دوباره با هم تکرار مي کنيم

تا حد امکان مطالب جديد را نخوانيد، از طرح سؤال و برطرف کردن مشکلات نترسيد. زمان را بين بررسي و آزمايش تقسيم کنيد و تمام وقت خود را صرف مطالعه يا آزمايش نکنيد

خواب خود را مختل نکنيد و مطابق روز برگزاري آزمون ورودي ، يک ساعت خواب ثابت داشته باشيد. و بدون توجه به بودجه آزمون ورودي ، بررسي و خلاصه نکنيد

) صحبت پاياني

با خواندن اين مقاله ، متوجه شديد که دوره جمع بندي آزمون ورودي غول پيکر نيست ، بلکه يک دوره زماني مناسب براي بررسي و مطالعه دوره هاي پرمحتوا است. با توجه به ويژگي هاي خود ، سعي کنيد يکي از دو روش ذکر شده را براي جمع بندي آزمون ورودي انتخاب کنيد و مطابق آن ادامه دهيد. از اين دوره نترسيد و بدانيد که هر چه زودتر به درک خودتان برسيد ، مي توانيد زمان و برنامه خود را آسان تر کنيد.

يک راهکار اساسي براي کنکور با تکنولوژي آموزشي حرف آخر، که مي تونيد در کمترين زمان همه درس هاتون رو تموم بکنيد و تا روز کنکور چند بار همشون رو مرور بکنيد.

بازدید : 106
چهارشنبه 18 تير 1399 زمان : 17:25

ايمپلنت دندان

اگر تا به حال دندان از دست داده باشيد يا افرادي را بشناسيد که به دنبال جايگزيني دندان هاي از دست رفته شان هستند ، حتماً نام ايمپلنت دندان به گوشتان خورده است. ايمپلنت دندان يکي از نوين ترين و پر طرفدارترين روش هاي جايگزيني دندان هاي از دست رفته يا پوسيده است. در اين روش از يک پايه فلزي در داخل استخوان فک استفاده مي شود. اين پايه حکم همان ريشه دندان را خواهد داشت و سپس روکش دنداني بر روي آن سوار مي شود. ايمپلنت به طور کلي محبوبيت زيادي دارد که با هم به علت آن را در زير بررسي مي کنيم.

نسيم آنلاين: اگر تا به حال دندان از دست داده باشيد يا افرادي را بشناسيد که به دنبال جايگزيني دندان هاي از دست رفته شان هستند ، حتماً نام ايمپلنت دندان به گوشتان خورده است. ايمپلنت دندان يکي از نوين ترين و پر طرفدارترين روش هاي جايگزيني دندان هاي از دست رفته يا پوسيده است. در اين روش از يک پايه فلزي در داخل استخوان فک استفاده مي شود. اين پايه حکم همان ريشه دندان را خواهد داشت و سپس روکش دنداني بر روي آن سوار مي شود. ايمپلنت به طور کلي محبوبيت زيادي دارد که با هم به علت آن را در زير بررسي مي کنيم.

متخصص ايمپلنت دندان

مانند هر تخصص ديگري ايمپلنت نيز يکي از شاخه هاي تخصصي در عرصه دندان پزشکي به حساب مي آيد. بنابراين نياز به متخصص مربوط به خود را دارد. متخصص ايمپلنت کسي است که مطالعه ، آموزش و تحقيقات طولاني مدت و در اين زمينه را داشته و مانند دندان پزشک عمومي به کليه زمينه هاي دهان و دندان اشراف ندارد ولي به طور اختصاصي در زمينه ايمپلنت دندان مهارت کافي دارد و معمولاً در مراکز تخصصي ايمپلنت نيز مشغول به کار هستند.

اجزاي ايمپلنت دندان

nyvk_m3.gif

ايمپلنت دندان از سه قسمت اصلي تشکيل مي شود. در نظر داشته باشيد که اين سه قسمت هميشه ثابت نيستند. به عنوان مثال ميني ايمپلنت ها از دو قسمت تشکيل مي شوند. اما نکته اي که مهم است اين است که اين سه قسمت سه رکن اصلي ايمپلنت و در اغلب آن ها ثابت هستند.

اين سه قسمت شامل فيکسچر ، اباتمنت و تاج دندان هستند.

فيکسچر پايه فلزي ايمپلنت است که بايد در داخل استخوان فک چفت و محکم شود و قرار است ريشه جديد دندان مصنوعي باشد. بنابراين بار اصلي ايمپلنت بر دوش آن است و بسيار مهم است که توسط متخصص به درستي کاشته شود.

اباتمنت عضو مياني يا همان رابط در ايمپلنت دندان است. از اين رو به آن رابط مي گويند به واسط ارتباطي ميان پايه و روکش دندان است و اين دو قسمت اصلي را به يکديگر متصل مي کند.

روکش يا همان تاج دندان که بار زيبايي ايمپلنت دندان را به دوش مي کشد ، محصول نهايي است که بيرون از لثه براي نمايش باقي مي ماند. روکش هاي ايمپلنت به طور مختص براي هر شخص متناسب با ظاهر دندان هاي طبيعي وي تهيه و توليد مي شوند. از اين رو از منظر طبيعي بودن در سطح بالايي قرار دارند.

مراحل انجام ايمپلنت دندان

ايمپلنت يکي از طولاني ترين عمل هاي دندان به حساب مي آيد. حال با هم پروسه انجام صفر تا صد آن را بررسي مي کنيم.

در ابتدا فرد پس از تشخيص اينکه ممکن است به ايمپلنت دندان احتياج داشته باشد به مرکز تخصصي ايمپلنت و نزد يک متخصص مربوطه مراجعه مي کند. بعد از بررسي هاي لازم و مشاهده عکس ها و راديولوژي هاي مربوط به دندان تصميم نهايي با مشورت متخصص اتخاذ مي شود. در صورتي که پيش نياز هايي قبل از عمل مورد نياز باشد ابتدا بايد آن ها را رفع و رجوع کرد. يکي از اين موارد احتمال کمبود استخوان در منطقه تحت عمل است. از آنجايي که مستقيماً با استخوان فک سر و کار داريم بايد استخوان فک به ميزان کافي وجود داشته باشد و در غير اين صورت پيش از انجام ايمپلنت دندان بايد پيوند استخوان انجام شود تا ميزان استخوان به حد کافي برسد.

همچنين پيش نياز ديگر اين است که اگر قرار است ايمپلنت به جاي دندان پوسيده اين جايگزين شود ، آن دندان کشيده شود.

بعد از رفع همه اين موارد در نخستين روزي که براي انجام اصل عمل مراجعه مي کنيد کار با بي حسي موضعي آغاز مي شود. هدف نخست دستيابي به استخوان فک است. بنابراين کار با برشي بر روي لثه در منطقه مورد نظر جهت دسترسي به استخوان ادامه مي يابد. حال نياز به يک مته براي ايجاد حفره بر روي استخوان فک مي باشد. اين حفره بايد دقيقاً در جاي مورد نظر ايجاد شود تا مبادا صدمه اي به ساير عصب هاي حساس استخوان بزند و همچنين اندازه آن بايد به ميزان مناسب باشد تا ايمپلنت بدون مشکل در آن جاسازي شود. پس از محکم شدن فيکسچر در داخل استخوان محافظي بر روي آن گذاشته مي شود و سپس بيمار مرخص مي شود. اکنون استخوان فک نياز به چند ماه استراحت براي برقراري پيوند ميان پايه و استخوان را دارد. در طول اين مدت بايد استراحت برقرار باشد و فشاري به ايمپلنت وارد نشود تا از جايش تکان بخورد و ريسک شکستش را بالاتر ببرد. همچنين در طول اين مدت تاج دندان مورد نظر فرد در لابراتور توليد مي شود.

پس از گذشت زمان استراحت و مراجعه مجدد و بررسي هاي لازم توسط متخصص جها اطمينان از برقراري پيوند و استحکام وضعيت بين استخوان و پايه به سراغ ادامه ماجرا مي رويم.

اکنون نوبت به قراردهي اباتمنت رسيده است. پس دوباره برشي بر روي لثه انجام مي شود و اباتمنت همانند پيچ بر روي فيکسچر قرار مي گيرد و سپس تاج دندان تهيه شده بر روي آن سوار مي شود و بخيه هاي نهايي و کار تمام است.

در نهايت تذکر هاي نهايي و توصيه هاي پزشکي توسط جراح به شما توضيح داده مي شود. اين توصيه ها جهت بالا رفتن طول عمر ايمپلنت لازم الاجرا است.

فيلم واقعي ايمپلنت

مراقبت هاي بعد از ايمپلنت دندان

مراقبت هاي بعد از عمل ايمپلنت دندان معمولاً دو دسته کلي دارند. يکي مراقبت هاي اوليه و ديگري مراقبت هاي طولاني مدت.

در مورد مراقبت هاي اوليه مراقبت از تحت فشار قرار نگرفتن ايمپلنت و همچنين استفاده از مواد غذايي و نرم در همين راستا است.

در مورد مراقبت هاي طولاني مدت مسواک زدن روزانه ، نخ دندان کشيدن و استفاده از دهان شويه مي تواند بسيار کارساز باشد.

قيمت ايمپلنت دندان

براي اطلاع از جديد ترين قيمت هاي ايمپلنت دندان به سايت مراجعه کنيد.

هزينه ايمپلنت

منبع : نسيم آنلاين

بازدید : 102
شنبه 14 تير 1399 زمان : 17:57

ساعتی پیش يكی از ترانس‌های نیروگاه شهید مدحج زرگان در اهواز به دلیل افزايش دما دچار انفجار و آتش سوزی شد. برای مهار آتش سوزي پنج دستگاه خودرو و 16 نیرو به منطقه اعزام شدند و در نهایت این آتش سوزی مهار شد. تصاویر لحاظ وقوع آتش سوزی و مهار آتش را در تابناک می‌بینید.براي توضيحات بيشتر بر روي عنوان زير کليک کنيد

انفجار ترانس در نیروگاه زرگان

تعداد صفحات : 0

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 3
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 12
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 1
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 23
 • بازدید ماه : 81
 • بازدید سال : 994
 • بازدید کلی : 994
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی